BESTILLING AF SOVEMEDICIN OG BEROLIGENDE MEDICIN

Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for udskrivelse af visse typer medicin:

Stærkt vanedannende medicin i form af: 
Stærk smertestillende, beroligende medicin og sovepiller

 

Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for receptfornyelser af:
- sovepiller    (imoclone, stilnoct, imozop mm.)
- stærk smertestillende     (tramadol, tradolan, dolol, morfin, ketogan, metadon mm.)
- beroligende medicin    (oxapax, alprox, alopam, stesolid mm.)

 

Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning:

" Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved aftalt personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne.
Konsultationen må IKKE finde sted over internettet eller per telefon."

Derfor foregår al receptfornyelse af sovepiller, stærk smertestillende og beroligende medicin i en aftalt konsultation på klinikken, da vi skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning om principper for udskrivning af recept på beroligende medicin og sovemedicin. 

Det medfører, at medicinen kun udskrives ved personligt fremmøde i klinikken, og at der kun udskrives medicin til højst 1 måneds forbrug. 
Alle patienter tilbydes hjælp til udtrapning af denne type af medicin.

Fast forbrug af beroligende medicin og sovemedicin medfører desuden, at man som hovedregel ikke må føre bil, og fornyelse af kørekort kan derfor blive påvirket af dette.

 

 

Retur til Praktisk Information