GENERELT OM HENVISNINGER

 
  • Generelt gælder det, at patienter ikke kan booke tid på det offentliges regning uden at have konsulteret egen læge først.​​
 
  • Booker man tid hos f.eks. speciallæge eller fysioterapeut uden henvisning, er det for borgerens egen regning.
 
  • Henvisninger tilbagedateres ikke i vores praksis, hvis patienten har været til behandling inden konsultation hos os for aktuelle helbredsproblem.
  • Almen praksis har opgaven at tage imod borgere, som mener at have brug for en lægelig vurdering og behandling. Det er den praktiserende læges pligt at behandle efter laveste omkostningsniveau for samfundet og udnytte de sundhedsfaglige ressourcer, som er tilgængelige i den offentlige sektor. Derfor laver vi alle opgaver, der er mulige i vores praksis. Vi henviser således ikke til speciallæge el. lign ved opgaver, som praksis selv kan udføre.
 
  • Der henvises ikke til kiropraktor, akupunktør, zoneterapeuter m.fl.

 

 

 

​​​​​​​OMKRING SUNDHEDSFORSIKRINGER

 
  • Hvis borgeren vil benytte en sundhedsforsikring skal det ALTID oplyses til lægen, der udfærdiger henvisningen.
 
  • Sundhedsforsikringen skal primært bruges til henvisninger, som kunne have været udført i offentligt regi.
 
  • Beder borgeren om vurdering til henvisning til ydelser, der ikke er tilbudt via den offentlige sygesikring, arbejder den praktiserende læge ikke længere for sygesikringen, men som privatlæge og anmodning om vurdering og eventuelt henvisning skal foreligge fra forsikringsselskabet ved en konsultation. Det kan f.eks. dreje sig om henvisning til psykologhjælp der er ikke omfattet ovenstående punkter(se til psykolog), kiropraktorhenvisning, akupunktur, særlig billeddiagnostik eller undersøgelser.

​​​​​​​

  • Den praktiserende læge er ikke forpligtet til at deltage i privat arbejde men vil naturligvis hjælpe i det omfang, tiden tillader.