HENVISNING TIL SPECIALLÆGE

 
  • Henvisninger gives kun efter forudgående konsultation, hvor lægen alene vurderer, at der er behov for speciallægehjælp.
 
  • Drejer det sig om fortsat behandling, kan det ofte kræve en fornyet konsultation, hvor lægen igen vurderer, om det er nødvendigt. Der foregår naturligvis et samarbejde mellem egen læge og speciallæge.

 
  • Har borgeren været behandlet hos speciallæge og er der gået mere end ½ år siden afslutningen af behandlingen, skal borgeren altid ses igen i praksis.

​​​​​​​