HENVISNING TIL PSYKOLOG

 

Gives kun til følgende psykologiske problemstillinger på det offentliges regning:

 

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer med let til moderat depression fra 18 år
 • Personer med angst og OCD mellem 18 og 37 år
 
Tilskud til psykologhjælp er normalt betinget af:
 
 • At patienten har skriftlig henvisning fra alment praktiserende læge
 • At henvisningen til psykologhjælp ikke er udstedt senere end 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Tidsbegrænsningen gælder dog ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller ved depression.
 • At psykologen er tilknyttet sygesikringen - dvs. psykologen har gennemgået en klinisk efteruddannelse og er offentligt autoriseret
 

Der ydes tilskud til maksimalt 12 konsultationer, som kan gives som individuelle konsultationer, som to personers konsultationer eller som gruppe-konsultationer (depressive kan dog opnå op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge).
Den enkelte patient kan frit vælge, hvilken psykolog - tilknyttet sygesikringen - der ønskes behandling hos.